Dat kwetsbare stukje vlees, met een bijtende geest. Over de kwetsbaarheid van de mens in het algemeen, en een mens in het bijzonder.